O nas

Przedszkole Zozoland funkcjonuje od 2013 roku. 1 września 2015 roku otrzymało status Przedszkola Publicznego.

Nasz zespół stanowi pełna pasji do dzieci kadra, która działa z myślą o wszechstronnym rozwoju swoich podopiecznych.

Ideą placówki jest tworzenie dzieciom optymalnych warunków do tego, aby zdobyły umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i życiu dorosłym. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka i samego siebie. Dążymy do tego, aby nasze przedszkolaki w sposób odważny wkraczały w kolejne etapy rozwoju min. poprzez znajomość języków i kultur innych narodowości.

Dzięki pozytywnemu, pełnemu ciepła klimatowi tworzymy miejsce, w którym wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa u dziecka .

Zozoland to przedszkole, które każdego dnia dąży do rozwoju i ciągłego doskonalenia poprzez różnorodność zajęć i zabaw z użyciem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod pracy.

Koncepecją pracy na rok 2021/2022 jest szczególne zwrócenie uwagi na wychowanie dzieci do wrażliwości na prawdę, dobro, szlachetność, zaangażowanie społeczne i dbałość o zdrowie. Wspomagamy rodziców w kształtowaniu u ich dzieci pozytywnego obrazu siebie i otoczenia.

Zajęcia organizowane w przedszkolu:

– język angielski

– rytmika

– zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Zajęcia dodatkowe organizowane na terenie przedszkola:

– język angielski

– zajęcia ruchowe z piłkami

– judo

– taniec

– balet

– Szalony Naukowiec – zajęcia z eksperymentami